Včely a zimní spánek: Co se děje ve včelím domě

Co se děje ve včelím domě během zimního spánku? Zjistěte vše o fascinujícím životě včel a jejich zimních aktivitách!
1. Včely a zimní spánek: Přírodní proces uvnitř včelího hnízda

1. Včely a zimní spánek: Přírodní proces uvnitř včelího hnízda

Včely jsou fascinující tvorové, kteří mají své vlastní mechanismy přizpůsobení se přírodním cyklům. Jedním z nich je zimní spánek, který je nezbytný pro jejich přežití během chladných zimních měsíců. Během této doby se včelí hnízdo promění v útulné a teplé útočiště pro celé včelstvo.

Jakmile venku teplota začne klesat, včely začnou pomalu snižovat svou aktivitu. Postupně se shromažďují v kluzích, které tvoří těsně vedle sebe ležící včely. Tato hromadná shromáždění mají za úkol udržovat teplotu v hnízdě a zabránit úniku tepla. V průběhu dne se včely ve speciálních částech hnízda sbírají kolem matky včely a vytvářejí tak tzv. "závěje", které také slouží pro udržení tepla.

Během zimního spánku se metabolismus včel dramaticky zpomalí a jejich srdeční tep se výrazně sníží. Včely také přestanou kmitat svými křídly a téměř úplně přestanou přijímat potravu. Jejich primárním cílem během zimního spánku je ušetřit energii a přežít za obtížných podmínek. Pokud se venku teplota zvedne, včely se mohou přechodně probouzet, aby přilétly k potravě nebo vykonaly hygienické úkony, aby udržely čistotu ve včelím domě. Spánek přerušovaný střídavým probouzením a spánkem umožňuje včelám přežít a přizpůsobit se kolísavým podmínkám zimního počasí.

2. Význam zimního spánku: Jak přežívají včely v chladném období

2. Význam zimního spánku: Jak přežívají včely v chladném období

V zimních měsících, kdy teploty klesají a příroda usíná, začíná pro včely období zimního spánku. Tento proces je pro včely velmi důležitý, neboť jim umožňuje přežít nepříznivé podmínky chladného období. Ve včelím domě se všechny včely spojí a vytvoří tzv. zimní klubko, které se nachází ve středu úlu.

V této době včely snižují svou aktivitu a metabolismus na minimum. Klubko se tvoří kolem matky a její horkým tělem udržuje teplotu uvnitř kolem 20 stupňů Celsia. Včely se postupně střídají a zahřívají tak klubko. Díky tomuto procesu a shromážděnému medu v úlu, dokáží včely přežít celé zimní období a probudit se až s příchodem jara, kdy se vrátí do plné aktivity.

Včelí zimní spánek je fascinujícím příkladem adaptace na nepříznivé podmínky. Klíčovou roli v tomto procesu hraje teplo klubka, med jako zásobárna energie a schopnost včel se střídat a udržovat vhodnou teplotu. Přestože jsou včely malé a křehké tvorové, jejich schopnost přežít nadcházící zimu je obdivuhodná a ukazuje nám, jak příroda dokáže najít úžasné způsoby, jak přežít i v nepříznivých podmínkách.
3. Včelí společnost v zimě: Jak se organizují a udržují teplotu v úlu

3. Včelí společnost v zimě: Jak se organizují a udržují teplotu v úlu

V zimě si včelí společnost bere zasloužený odpočinek, který nám připomíná zimní spánek. Ale co se vlastně děje během této části jejich života? Když venkovní teploty klesají, včely se stahují do svého úlu a začínají vykonávat několik důležitých úkolů, které jim pomáhají přežít chladné období.

 • Hromadění: Včely se shromažďují dohromady v hustých skupinkách, které vytvářejí tzv. válec. Tato skupina včel obklopuje plástev s medem a pylom, které jsou pro ně velmi důležité. Skupina včel tvoří izolaci, která udržuje teplotu v úlu.

 • Teplo produkce: Včely zvyšují teplo v úlu tím, že kroutí svaly. Tento pohyb produkuje teplo, které se šíří do okolí. Teplota uvnitř úlu se udržuje kolem 20-30 stupňů Celsia, což je ideální pro přežití včel.

 • Péče o královnu: Včelí společnost se také stará o královnu, která je klíčovou částí úlu. V zimě se její snáška snižuje a může dokonce na nějakou dobu přestat. Včely se pak starají o královnu, aby zůstala v teple a mohla se plně obnovit pro nadcházející jaro.

Tyto procesy jsou zásadní pro přežití celé včelí společnosti v zimě. Včely jsou schopné se vzájemně organizovat a udržovat teplotu v úlu, což zajišťuje jejich přežití a připravuje je na novou sezónu.
4. Klíčové faktory přežití: Jaké podmínky a zdroje energie potřebují včely v zimě

4. Klíčové faktory přežití: Jaké podmínky a zdroje energie potřebují včely v zimě

Včely jsou ojedinělými tvory, které mají schopnost přežít i tvrdou zimní sezónu. Během této doby vstupují do zimního spánku, který jim pomáhá chránit se před chladem a nedostatkem zdrojů potravy. Klíčové pro přežití včel v zimě jsou několik faktorů, které jim umožňují udržet si energii a přežít až do jara.

 1. Podmínky včelího domu:
  Ve včelím domě, kterým je většinou včelí úl, je důležité udržet příznivé klimatické podmínky. Včely potřebují udržovat v úlu stabilní teplotu kolem 10°C, která jim umožňuje zůstat aktivními a zároveň šetřit energii. Proto je nesmírně důležité izolovat úl před chladem a umožnit včelám udržovat si správnou teplotu uvnitř.

 2. Zásoby energie:
  Před zimou se včely připravují na delší období nedostatku potravy. Přitom zásobují úl medem, pylom, a propolou, které jim slouží jako zdroj energie. Med je jejich základní potrava, která jim dodává cukry a kalorie. Pyl je bohatý na bílkoviny a vitamíny, které jsou pro jejich imunitní systém nezbytné. Propolis je důležitým zdrojem antioxidantů a slouží k dezinfekci úlu. Zásoby energie jsou pro včely zásadní a umožňují jim přežít bez přístupu k nektaru a pylu až do nástupu teplejších jarních dní.

 3. Kompaktní tělový útvar:
  Během zimního spánku se včely shlukují do kompaktního útvaru, který jim umožňuje udržovat si teplotu a šetřit energii. Na okrajích úlu se nacházejí včely, které působí jako izolace a chrání zbytek úlu před chladem. Vnitřní včely pak tvoří útvar, který generuje teplotu a udržuje včelí stádo při životě. Tento tělový útvar se neustále přesouvá, aby včely vystřídaly svoje pozice a tak využily optimální zdroje tepla.

Za dodržování těchto klíčových faktorů má včas včelí kolonie velkou šanci přežít náročné zimní období a čekat na příchod jara, kdy se opět mohou věnovat sběru nektaru a pylu.
5. Jak správně připravit včelí domy na zimu: Rady a tipy pro včelaře

5. Jak správně připravit včelí domy na zimu: Rady a tipy pro včelaře

V zimních měsících se včely připravují na svůj zimní spánek. Je důležité poskytnout jim vhodné prostředí a dostatečnou péči, abychom zajišťovali jejich přežití během chladných dnů. Existuje několik klíčových kroků, které můžete podniknout, abyste správně připravili své včelí domy na zimu.

 1. Zahřívání úlu: V zimě se včelí úl stává místem, kde včely žijí a přežívají. Je důležité zajistit, aby byl úl dobře izolován a chráněn před chladem. Můžete využít speciální izolační materiály, které pomáhají udržet teplo uvnitř úlu. Dbejte také na to, aby úl nebyl umístěn na průvanu a aby byl chráněn před vlhkostí.

 2. Zásoba potravy: V zimním období je přístup k potravě pro včely obzvláště důležitý. Vytvořte dostatečnou zásobu medu a pylu, které včely budou přijímat během zimy. Vyvarujte se odebírání příliš velkého množství medu až do jara, abyste zajistili dostatek potravy pro celou kolonii.

 3. Kontrola včelího stavu: Je dobré pravidelně kontrolovat stav včelího domu během zimních měsíců. Zkontrolujte, zda je vše v pořádku a jestli se včely cítí dobře. Předcházejte hromadění plísní, škůdců a dalších problémů, které by mohly ohrozit celou kolonii včel.

Mějte na paměti, že každá kolonie včel může vyžadovat trochu odlišnou péči a přípravu na zimu. Místní podmínky a druhy včel mohou také ovlivnit ideální postupy. Vždy se poraďte s odborníky a zkušenými včelaři, abyste získali nejlepší rady a tipy pro vaše konkrétní prostředí. S pečlivou přípravou a pozorností zajistíte, že vaše včely budou mít příjemný zimní spánek a budou připraveny na novou sezónu.
6. Pomoc včelám během zimního období: Jak lidé mohou podpořit přežití včel v přírodě

6. Pomoc včelám během zimního období: Jak lidé mohou podpořit přežití včel v přírodě

Včely jsou ohroženým druhem a jejich přežití je kritické pro udržení rovnováhy v přírodě. Během zimního období mají včely svůj jedinečný zimní spánek, který je důležitý pro jejich přežití. V tomto období se odpojují od svého práce a začínají sbírat zásoby, které jim pomohou přečkat dlouhé chladné měsíce.

Pokud se chcete stát hrdým podporovatelem včel v přírodě, existuje několik jednoduchých způsobů, jak napomoci jejich přežití.

 1. Zanechte včelám dostatek zdrojů potravy: Zajistěte, aby ve vaší zahradě nebo na balkoně rostly květiny bohaté na nektar a pyl. Včely jsou závislé na těchto zdrojích potravy, které jim poskytují nezbytné živiny.

 2. Vytvořte jim vhodné útočiště: Včely potřebují místa k hnízdění a odpočinku. Můžete jim pomoci tím, že vytvoříte speciální domeček pro včely, nebo umístíte hnízdo podporující včelí houfy na svůj pozemek.

 3. Omezte používání pesticidů: Chemické látky obsažené v pesticidních přípravcích mohou být pro včely smrtelné. Zkuste omezit používání pesticidů v zahradě nebo se zaměřte na organické možnosti ochrany rostlin.

Se všemi těmito jednoduchými kroky můžete podpořit přežití včel v přírodě a udržet tak naše ekosystémy v rovnováze. Každá malá akce je důležitá, takže přidejte se k ochraně včel a vraťte přírodě zpět její klid a plnost.
7. Výzkum a inovace ve včelařství: Nové přístupy k minimalizaci úhynu včel v zimě

7. Výzkum a inovace ve včelařství: Nové přístupy k minimalizaci úhynu včel v zimě

V zimě mají včely zcela jiný program než v letních měsících. Když teploty klesnou a den se zkracuje, včely se připravují na svůj dlouhý a zároveň nezbytný spánek. Během zimního období včely nevylétají z úlu a udržují se v samotném středu hejna, kde se chrání před vnějšími teplotami.

Při spánku produkuje včela jistý druh tepelných vln, které ji udržují v teple. Celé hejno pak tvoří jakýsi termoregulační systém, kde včely na sebe těsně leží a zajišťují si tak potřebné teplo. Přitom se pravidelně střídají až do doby, kdy je zima ustoupí a den se začne prodlužovat.

Včely v zimním spánku nezáporně spotřebovávají své energetické rezervy. Proto je klíčové minimalizovat úhyn včel během této náročné doby. Výzkum a inovace ve včelařství nám poskytují nové přístupy a techniky, které pomáhají včelám přežít zimu bez úhynu. Od vývoje nových typů úlů, které poskytují včelám lepší izolaci a ochranu, až po používání speciálních krmiv s vyšším obsahem energie pro zimování. Díky těmto inovacím se snižuje vliv vnějších faktorů na včely a zvyšuje se jejich schopnost přežít i náročné zimní období.
8. Budoucnost včel a zimního spánku: Nová hlediska a výzvy pro ochranu včelího hmyzu

8. Budoucnost včel a zimního spánku: Nová hlediska a výzvy pro ochranu včelího hmyzu

Naše včely jsou opravdu úžasné tvory. Vzácně se však setkáváme se zvědavostí, jak tráví svůj zimní spánek. Zimní spánek včel je období klidu a odpočinku, kdy se připravují na příští sezónu. Během této doby přichází do včelího hnízda úplný klid. Včely se snaží udržet správnou teplotu a udržet si dostatek zásob jídla.

Na rozdíl od ostatních hmyzích druhů, včely se připravují na zimní spánek již v létě. Shromažďují nektar a pyl, které ukládají jako zásoby. Tyto zásoby jim pomáhají přežít zimní období, kdy jsou květy a rostliny méně dostupné. Včely se vydávají na vyhledávání potravy, která zajišťuje jejich přežití během zimního spánku. Své zásoby jídla ukládají do útrob včelího hnízda, kde se udržují teploty kolem 35 °C.

Dalším fascinujícím aspektem je, že během zimního spánku dochází k určitému společenskému systému ve včelím domě. Včely vytvářejí takzvaný zimní shluk, kde se těla navzájem ohřívají a udržují vnitřní teplotu hnízda. V centru tohoto shluku se nachází matka včela, která je zodpovědná za produkci tepla. Tyto shluky se postupně přesouvají po celém včelím hnízdě, aby rovnoměrně ohřívali všechen prostor.

Zimní spánek včel je tedy naprosto nezbytný pro jejich přežití a budoucnost těchto důležitých opylovačů. Je důležité si uvědomit, že ochrana včelího hmyzu a jejich životního prostředí je záležitostí nás všech. Měli bychom se snažit podporovat biodiverzitu a minimalizovat používání pesticidů, které škodí včelám. Je naší povinností chránit a zachovat tyto malé hmyzí hrdiny, kteří mají tak zásadní dopad na naši přírodu a potravinovou bezpečnost. Včely jsou ohromující tvory s fascinujícím zimním způsobem života. Jejich schopnost přežít zimu díky zimnímu spánku je fascinující a hodna obdivu.

O nás

Na Profimysl.cz věříme, že myslivost může být spojena s péčí o naši divočinu, a tím se stát důležitým nástrojem pro zachování přírodní rovnováhy. Připojte se k nám na naší cestě k lepšímu, etickému a udržitelnému lovu.

Napsat komentář