Základní údaje o honitbách


 
  1. Výměra honiteb v ha (podle stavu k 31.12.2005 - zaokrouhleno na celá čísla)  
 

Druh honební plochy

Číslo řádku

Celková výměra honební plochy

Z toho připadá na

obory

bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

a

b

1

2

3

4

Zemědělská půda

76

3872233 4521 11977 48287
Lesní půda

77

2474046 35978 5231 19727
Vodní plocha

78

92601 442 1159 1639
Ostatní pozemky

79

280251 2705 649 3150
Honební plocha celkem

80

6719131 43646 19016 72803
 
  2. Obhospodařování honiteb  
 
Vlastnický vztah k honitbám Číslo řádku

Honitby

Obory

Bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

Bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

počet

ha

počet

ha

počet

ha

počet

ha

a

b

5

6

7

8

9

10

11

12

1. vlastní

56

1639 1876486 162 41994 17 11732 38 22059
2. společenstevní

57

4068 4842645 16 1652 16 7284 196 50744
 
     
 
Způsob využívání honiteb Číslo řádku

Honitby

Obory

Bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

Bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

počet

ha

počet

ha

počet

ha

počet

ha

a

b

13

14

15

16

17

18

19

20

1. ve vlastní režii

83

697 895039 126 32780 10 5008 34 18567
2. pronajaté

84

5010 5824092 52 10866 23 14008 200 54236
 
  3.Početní stavy psů s loveckou upotřebitelností  
 

Druh

Číslo řádku

Počet skutečný

a

b

21

Ohaři

85

12186
Barváři

86

2962
Norníci

87

10326
Slídiči

88

3033
Honiči

89

1196
Ostatní

90

465
Celkem

91

30168
 
  Zkoušky psů s loveckou upotřebitelností  
 

Zkoušky z výkonu pro

Počet plánovaný

Počet skutečný

a

22

23

drobná zvěř

7774

12425

spárkatá zvěř

8304

9175

norování

5932

8568
celkem

22010

30168
  4. Početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře  
 

Druh zařízení

Číslo řádku

Počet

Měrná jednotka

Počet jednotek

a

b

24

25

26

Slaniska

92

89730

X

X

Zásypy

93

46330

m2

157142
Krmelce

94

84181

m3

243387
Napajedla

95

9665

m3

141709
  5. Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti  
 
Počet osob

27

94717