Tomáš Matyáštík, Vítězslav Bičík, Libor Řehák: Jezevec lesní.

Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR vydalo nakladatelství Venator Praha, v roce 2000, 200 s., cena 240 Kč.

     Díky objektivnímu přístupu autorů ke zpracování této monografie může  kniha velmi dobře posloužit všem odborníkům zoologům či pracovníkům ochrany přírody. Jsme přesvědčeni, že zaujme i  dobrovolné ochránce přírody a přátele zvířat.

     Dlouho očekávaná monografie o jezevci lesním, která se  vyčerpávajícím způsobem  zabývá tímto živočišným druhem, obsahuje  dosud nikde nepublikované výsledky rozsáhlého průzkumu rozšíření jezevce z let 1996-1999 na území Moravy a Slezska.

     Tuto publikaci vytvořil tým odborníků z Katedry zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Prof. RNDr. Vítězslava Bičíka, CSc. a Mgr. Tomáše Matyáštíka. Ke čtenáři se prostřednictvím této knihy dostanou  úplné údaje o biologii tohoto živočišného druhu, jenž patří mezi ty, se kterými se návštěvník přírody nesetkává každý den. Zajímavé jsou  údaje o prospěšnosti či škodlivosti jezevce v honitbách, podrobně jsou zpracovány v minulosti prováděné způsoby jeho lovu.  Podstatnou částí publikace je  detailní rozbor výzkumu rozšíření jezevce lesního,  na němž se aktivně podílely prakticky všechny honitby a okresní úřady  Moravy a Slezska.

       Monografie JEZEVEC LESNÍ vydaná ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, má bezmála dvě stě stran, na kterých najdete 20 zajímavých tabulek,  60 obrázků, několik desítek černobílých  fotografií a 32 barevných  fotografií . Na barevných mapách  se čtenář seznámí s rozšířením jezevců ve všech honitbách Moravy a Slezska a také ho jistě zaujme grafické zobrazení   vývoje odlovu jezevce na území ČR. Dokladem o tom, že autoři použili  ve své práci všechny  známé výsledky vědeckých prací a poznatků praktiků nejen od nás, ale zejména ze zahraničí, je  seznam literatury doplněný celou stránkou odkazů na jezevce na internetu. Obohacením publikace jsou názory na jezevce publikované ve vzdálenější či nedávné minulosti v naší odborné litaratuře.

     V knize nechybí ani slovníček myslivecké mluvy týkající se jezevce lesního a  pojmenování jezevce lesního ve 45 jazycích světa. Čtenář jistě ocení moderní a velmi přehlednou  úpravu, kvalitu tisku a také  praktický formát knihy.

 

    Publikace přitažlivým způsobem upozorňuje na velmi zajímavý druh zvěře, který dosud stojí na okraji zájmu myslivců, ačkoliv si z mnoha důvodů zaslouží řádné a přitom moderní myslivecké obhospodařování a chov. Kniha je první z  řady chystaných monografií vydavatelstvím VENATOR o některých, dnes mnohdy velmi diskutovaných druzích zvěře, které mají za cíl poskytnout myslivcům, a nejen jim, současné vědecké poznatky v zájmu jejich vzdělávání a tím působit k zavádění moderních způsobů hospodaření se zvěří.