Nainstalujte si prosím Flash Player.

Vymizení koroptví

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Přispěli k vymizení koroptví bažanti ?

Mimo známé důvody – intenzifikace zemědělské výroby, používání chemie a přetvoření krajiny- zjistil D. M. Tompkins z univerzity v britském Stirlingu , který zkoumal bažanty a koroptve společně žijící na stejné lokalitě nové důvody mizení koroptve (OECOLOGIA, 119, 378-382,1999). V půdě na sledované lokalitě se vyskytovala vajíčka střevního hlísta Heterakis gallinarum. Zatímco u bažanta nezjistili vědci žádnou závislost mezi intenzitou promoření hlísty a tělesnou kondicí, u koroptví s vyšším promořením cizopasníky se kondice koroptví úměrně snižovala. Infekce vyvolala snížení hmotnosti koroptve a nikoli, že úbytek váhy i těchto hrabavých vede k většímu napadení parazity.

Vědci zjistili, že hlísty se lépe množí a přežívají v tělech bažantů než koroptví. Tato zjištění naznačují, že v lidské péči odchovaní a do přírody vysazovaní bažanti jsou významným zdrojem nákazy koroptví. Až donedávna se totiž předpokládalo, že oním zdrojem infekce hlísty bývají samotné koroptve. To podporuje názor, že šíření parazitů ze zvyšujícího se počtu vypouštěných bažantů přispělo k dramatickému poklesu koroptví zaznamenaného ve Velké Británii v posledních padesáti letech.

Ochrana přírody: 55/4 – str. 110