Nainstalujte si prosím Flash Player.

Tetřívek obecný

V pravidelné rubrice časopisu, která je věnována ohroženým druhů obratlovců, bylo uveřejněno pojednání o Tetřívku obecném. Mimo jeho popis a biologii jsou zde údaje o jeho současném rozšíření u nás.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Vymizení koroptví

Mimo známé důvody – intenzifikace zemědělské výroby, používání chemie a přetvoření krajiny- zjistil D. M. Tompkins z univerzity v britském Stirlingu , který zkoumal bažanty a koroptve společně žijící na stejné lokalitě nové důvody mizení koroptve (OECOLOGIA, 119, 378-382,1999)
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Nepůvodní druhy zvěře u nás

Popis najdete v jedinečné publikaci kterou vydal Český svaz ochránců přírody s podporou MŽP ČR v roce 2006. Informuje o všech nepůvodních druzích rostlin a živočichů vyskytujících se na našem území.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »

Vodní ptactvo okolo světa

Guinea-Bissau a Madagaskar se začlenili do projektu AEWA jako 58 a 59 země. Sekretariát UNEP/AEWA s potěšením přivítal Guineu-Bissau a Madagaskar jako své členy. Guinea-Bissau se do rozrůstající se rodiny AEWA připojila s pořadovým číslem 58 1. listopadu 2006 a Madagaskar se připojil k úmluvě AEWA jako 59. země 1.ledna 2007.
03.02 2010 | Ochrana přírody ..více »
« < 1 - 2 > »