Nainstalujte si prosím Flash Player.

Zřizovací listina

Myslivecká rada MZe | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Ing. Jaroslav Palas
ministr zemědělství
České republiky

V Praze dne 29.5.2003
Čj.: 17 631/2003 - 1000

ZŘIZOVACÍ LISTINA

I.

Ve smyslu § 57 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů, zřizuji

Mysliveckou radu

jako poradní sbor ministra zemědělství pro projednávání otázek souvisejících s myslivostí, jako souboru činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkové činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí českého národního kulturního dědictví.

II. - Myslivecká rada

1. Předseda - Ing. Karel MACH

2. Místopředseda - ŘO - Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph.D.

3. Lesy ČR, s.p. - Ing. Vladimír BLAHUTA

4. Pozemkový fond ČR - Ing. Ivan VIŠŇÁK

5. Vojenské lesy a statky ČR, s.p - Ing. Roman VOHRDSKÝ

6. Sdružení vlastníků obecních lesů - Ing. František KUČERA

7. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.

8. Česká zemědělská univerzita v Praze - Doc. Ing. Miloslav VACH, CSc.

9. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Doc. Ing. Vladimír HANZAL, CSc.

10. Českomoravská myslivecká jednota - Ing. Jiří CHMEL

11. Řád Svatého Huberta Kuks - RNDr. Josef ŠTYCH

12. Asociace profesionálních myslivců ČR - Ing. Libor ŘEHÁK, Ph.D.

13. Safari Club - Internationál - Ing. Jindřich GROSSER

14. ČSOP - Ing. Pavel PEŠOUT

15. Kynologická komise - Jiří PROCHÁZKA

16. Klub sokolníků při ČMMJ - Ing. Petr ZVOLÁNEK

17. VÚ Biofaktorů Jílové - Prof. Ing. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc.

18. VVZ - Doc. MVDr. Karel BUKOVJAN, CSc.

19. SLŠ Hranice - Dr. Ing. Rudolf NOVÁK

20. SLŠ Písek - Dr. Ing. Antonín KONFRŠT

21. SLŠ Trutnov - Ing. Miloš HOFERKA

22. SLŠ Žlutice - Ing. Josef Svoboda

23. SLŠ Šluknov - Ing. Karel LANKAŠ

24. Odborná veřejnost - MVDr. František FEJFAR

25. MŽP - Mgr. Radko SAMEK

26. Agrární komora ČR - Ing. Pavel DLOUHÝ

27. Rybářské sdružení České republiky - Ing. Jan HŮDA

28. Hnutí Duha - MVDr. Jaromír Bláha

29. Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v lesním hospodářství - Ing. Jaromír ŠIMONEK

30. Sdružení vlastníků honebních pozemků - Mgr. Věra Petrová

III.
Myslivecká rada se ve své činnosti řídí jednacím řádem, který je nedílnou součástí této listiny.

Jaroslav Palas v.r.
ministr zemědělství ČR