Nainstalujte si prosím Flash Player.

Dlouhodobé cíle Asociace profesionálních myslivců vypracované v roce 1995:

systematické prosazení základních podmínek nezbytných pro rozvoj odvětví myslivosti

 

 • Zvěř musí mít v ČR postavení přírodního bohatství (státu i všech občanů).
 • Iniciovat vypracování funkční „Dlouhodobé koncepce rozvoje myslivosti v ČR".
 • Iniciovat a spoluprosadit kvalitní a odbornou „Státní mysliveckou politiku ČR".
 • Iniciovat, vytvořit a spoluprosadit „Státní dotační mysliveckou politiku ČR".
 • Iniciovat zahájení prací na vytvoření moderní a funkční myslivecké legislativy.
 • Iniciovat spoluprosazení vzniku samostatného odboru myslivosti, rybářství...aj. na MZe.
 • Podílet se na spoluprosazení Podvýboru pro myslivost v ZV  PS Parlamentu ČR.
 • Iniciovat a spoluprosazovat zkvalitnění systému státní správy myslivosti všech stupňů.
 • Iniciovat a spoluprosazovat systém státem garantovaného mysliveckého výzkumu.
 • Iniciovat a spoluprosazovat promyšlený systém mysliveckého školství a dalšího vzdělávání.
 • Spoluprosazovat systematickou podporu státu všem fungujícím mysliveckým organizacím v ČR.
 • Iniciovat a spoluprosadit systém zabezpečení objektivního informování státu i veřejnosti prostřednictvím veřejnoprávních medií (o dění v myslivosti, ale i v rybářství, lesnictví a včelařství).

 

I když se Asociaci podařilo za 15let činnosti prosadit nebo spoluprosadit řadu uvedených pozitivních změn v odvětví myslivosti, zbývá ještě splnění řady náročných úkolů.  Asociace proto chce ze všech sil přispět k tomu, aby se v ČR co nejdříve zahájily kroky k nezbytné reformě odvětví myslivosti.  Asociace chce prosadit, aby stát adekvátně podporoval myslivost, myslivce i myslivecké organizace při všech činnostech a ve všech oblastech odvětví myslivosti.  Asociace chce upřímně a v plném rozsahu spolupracovat se všemi bratrskými mysliveckými organizacemi při ochraně a hájení oprávněných zájmů naší tradiční myslivosti a jejích historických tradic.